یکشنبه 1399/05/26 - 12:42
بسیجیان جهادی

توزیع 42 هزار غذای گرم و چند هزار بسته معیشتی نمایش جلوه های زیبای #زندگی در استان بود .