# بسیج سازندگی #کمک #مومنانه #عیدغدیر #استان کهگیلویه وبویراحمد